Comments

Anna Frangu

Anna Frangu Rama, përmes pikturës i dha liri më të madhe artit të tij. Arti modern dallon shumë nga arti klasik, kjo vërehet lehtë edhe

Read More »
Comments

Shpëtim Selmani

I am convinced that a human is an artist in two stages oftheir life! At an early age when the human being is preparing to

Read More »